เช่ารถบัส
บริษัท Big Bee Car Rentel
บริการเช่ารถบัส
บริการรถปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงาน ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม บริการรับแขกสนามบินไปส่งยังโรงแรม ในเขต กทมฯ หรือสถานที่ต่างๆ บริการให้เช่ารถสำหรับทัวร์